Kailangan ng US na Tamang I-adopt ang Asian American History sa Curriculum Nito

 | 
yli ang Aking Kwento

Noong Enero, ang New Jersey ang naging pangalawang estado, pagkatapos ng Illinois, na pumirma sa isang batas na nangangailangan ng kasaysayan ng Asian American na isama sa kurikulum ng paaralan. Ang lahat ng estado ay kailangang magpatibay ng kasaysayan ng Asian American sa kanilang kurikulum upang labanan ang hindi kasamang kultura ng mga Asian American sa Estados Unidos. Sa loob ng maraming siglo, ang mga Asian American ay nakaranas ng rasismo na naglalayong burahin sila sa lipunan. Mula sa Chinese Exclusion Act hanggang sa mga kampo ng pagkakakulong ng mga Hapones, ang paghihirap ng mga Asian American ay nagpapatuloy ngayon. Sa paglipas ng pandemya, ang bilang ng naitalang mga krimen sa pagkapoot sa Asya ay tumaas. Ang pananaliksik na ginawa ng Center for the Study of Hate and Extremism sa CSU San Bernardino ay natagpuan na sa pagitan ng mga taong 2020 at 2021 ay mayroong 339% na pagtaas sa Anti-Asian mapoot na krimen sa buong bansa. Lumitaw sa internet ang libu-libong video na nagpapakita ng diskriminasyon laban sa mga Asyano, lahat ay naglalaman ng parehong parirala: "bumalik sa pinanggalingan mo." Nakalulungkot, ang pag-uulit ng pariralang ito ay hindi lamang sumasalamin sa hindi kasamang kultura ng mga Asian American sa US, ngunit ito rin ay nagpapakita ng kabiguan ng ating mga sistemang pang-edukasyon, na hindi kasama ang mga kontribusyon ng mga Asian American sa opisyal na pagkukuwento ng bansa. 

Ang pagbubukod ng mga Asyano sa kasaysayan ay isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit sila hindi kasama sa lipunan. Ayon sa US Census, humigit-kumulang 22.9 milyong tao sa US ang nakilalang may pamana sa Asya. Ngunit napag-alaman na maraming mga paaralan sa buong US ang nagbanggit lamang ng mga komunidad ng AAPI sa mga araling panlipunan at mga aralin sa kasaysayan. Kapag ang kanilang mga sakripisyo at kontribusyon ay binalewala sa K-12 na mga klase sa kasaysayan, ang mga Asian American ay hindi kasama sa isipan ng mga tao sa US Isinulat ni Howard Zinn sa kanyang aklat, Isang Kasaysayan ng Tao ng Estados Unidos, “natutunan naming bigyan sila ng parehong bahagi ng atensyon na kadalasang ibinibigay sa kanila ng mga guro at manunulat sa pinakakagalang-galang na mga silid-aralan at mga aklat-aralin.” Kung mas kaunti ang natututuhan natin tungkol sa kasaysayan ng mga taong ito, mas hindi natin sila binibigyang pansin at ang kanilang pagdurusa. 

Bilang karagdagan, natuklasan ng mga mananaliksik na, na may limitadong pag-unawa sa kasaysayan ng Asian American, pinupunan lang ng ilang estudyante ang kanilang pang-unawa sa mga Asian American ng mga stereotype tulad ng "ang modelong minorya,” ang mga katunggali sa ekonomiya at ang mga dayuhan ay nag-utos na bumalik sa kanilang bansa — kahit na ang kanilang mga pamilya ay nasa US nang maraming henerasyon.

Sa huli, ang mga aral na nagtuturo ng limitadong pananaw sa kasaysayan ay nagiging mga aral na nagtuturo sa mga Asyano at hindi Asyano na ang mga Asian American ay walang hanggang dayuhan. 

Si Sohyun An, isang propesor ng elementarya at early childhood education sa Kennesaw State University ay nagsabi na, “Kung hindi tayo magtuturo tungkol sa kasaysayan ng Asian American, hindi lamang hinahayaan ang mga hindi Asyano na tratuhin ang [mga Asyano Amerikano] bilang hindi tao, ngunit isa rin itong kurikulum ng karahasan dahil pinapatay nito ang sangkatauhan at ahensya." Ang pag-alis sa mga Asian American sa kasaysayan ay pagpapabaya sa kanila sa lipunan. Kapag ang mga paaralan ay nagtuturo sa mga mag-aaral ng isang bersyon ng kasaysayan ng kanilang bansa na hindi pinapansin ang mga minorya, itinatanim nila ang halaga na ang mga minoryang ito ay mga dayuhan na walang ginawa upang tumulong sa pagbuo ng ating bansa. 

Sa pamamagitan ng pagdaragdag ng higit pang magkakaibang pananaw na kumakatawan sa pagkakaiba-iba ng populasyon sa edukasyon sa kasaysayan, tutulong tayo sa pagbuo ng isang lipunan kung saan kinikilala at pinahahalagahan ang pagkakaroon ng mga minorya. Sinabi ni Gobernador Phil Murphy, ang New Jersey Democrat na lumagda sa batas, sa isang pahayag na, "sa pamamagitan ng pagtuturo sa mga mag-aaral tungkol sa kasaysayan at pamana ng ating komunidad ng AAPI, matitiyak natin na ang pagkakaiba-iba ng ating estado ay makikita sa ating kurikulum at lumikha ng isang mas mapagparaya at may kaalaman sa hinaharap para sa New Jersey. Ipinagmamalaki kong nilagdaan ko ang mga panukalang batas na ito bilang batas."