Hustisya ng Pananaliksik sa Long Beach

 | 
yli ang Aking Kwento

Sa kasagsagan ng pandemya, kung saan itinutulak ng mga siyentipiko ang mga nobelang biolohikal na pagtuklas, pagsasaliksik sa pagbabakuna, at mga resulta ng klinikal na pagsubok, ang pag-unawa sa agham ay naging mahalagang bahagi ng marami sa ating buhay. Upang makagawa ng matalinong mga pagpapasya para sa ating sarili, kailangan nating maunawaan ang siyentipikong pangangatwiran sa likod ng protocol ng social distancing, mga pagsubok sa pagbabakuna, at ang mga gamot na nakaapekto sa ating pang-araw-araw na buhay sa panahon ng pandemya ng coronavirus. 

Gayunpaman, ang pagkuha ng mapagkakatiwalaang impormasyon mula sa mga mapagkukunan tulad ng mga artikulo sa pananaliksik ay hindi maabot ng karamihan sa populasyon dahil sa kumplikadong akademikong jargon at mga pang-agham na termino na hindi maintindihan ng karaniwang tao. Sa halip, karamihan ay gumagamit ng mga artikulo ng balita na binaha ng may kinikilingan na impormasyon, mga opinyon mula sa hindi alam na mga manunulat, at labis na pinasimple na siyentipikong jargon. Nagtataas ito ng mga alalahanin tungkol sa kung gaano kaalam ang karaniwang tao tungkol sa mismong agham na nakakaapekto sa kanilang kalusugan. Mula sa mga bakuna sa coronavirus hanggang sa mga gamot na inireseta para sa mga karaniwang sakit hanggang sa mga bagong paggamot para sa cancer, hindi nauunawaan ng mga tao kung ano ang inilalagay nila sa kanilang mga katawan dahil hindi nila maintindihan ang mismong pinagmulan kung saan nagmumula ang impormasyon–mga artikulo sa pananaliksik.

Kaya, dapat nating gawing mas naa-access ang pananaliksik sa ating mga komunidad, hindi lamang sa mga may PhD, sa pamamagitan ng paggawa nito upang ang karaniwang tao ay makakuha ng isang mahusay na kaalaman, opinyong suportado ng siyentipiko tungkol sa kanilang mga medikal na desisyon. 

Maaaring bisitahin ng isa ang website ng Cochrane Library upang basahin ang isang buod ng pananaliksik mula sa "perspektibo ng karaniwang tao" bago ang aktwal na artikulo sa pananaliksik. Gayunpaman, dahil hindi lahat ng artikulo sa pananaliksik ay nasa website (o ibinubuod sa mas tuwirang mga termino), dapat tayong gumawa ng mas naiintindihan na mga papeles sa pananaliksik. Kapag nagsusulat ng mga artikulo sa pananaliksik na nauugnay sa mga medikal na desisyon ng karaniwang tao, dapat na muling ipahayag ng mga mananaliksik ang mga hindi kinakailangang kumplikadong termino at mapanatili ang isang maalalahaning balanse sa pagitan ng siyentipikong paliwanag at mga nauugnay na medikal na implikasyon para sa mga pasyente.

Ang mismong buhay natin ay umaasa sa pananaliksik, at nararapat nating maunawaan ito.