Daniel Garibay

Si Daniel Garibay (Sila / Siya) ay ipinanganak at lumaki sa Zamora, Michoacán. Dumayo sila sa Estados Unidos noong sila ay 11 taong gulang kasama ang kanilang mga magulang at dalawang kapatid para sa isang mas mahusay na edukasyon at buhay, naiwan ang mga miyembro ng kanilang pamilya at kaibigan. Hindi sila nagsalita kahit isang salita ng Ingles. Tumira sila sa Delhi na matatagpuan sa County ng Stanislaus, na naging kanilang bagong tahanan.

Nagtapos si Daniel sa University of California, Berkeley na may BA sa Data Science (Class of 2020). Matapos magtrabaho ng isang taon sa corporate America, pag-aaral ng sarili tungkol sa iba't ibang mga paksa sa hustisya sa panlipunan at pang-ekonomiya at makisangkot sa kanilang komunidad, nagpasya silang bumalik sa Central Valley upang ibalik ang kanilang komunidad at maiangat ang mga ito. Ngayon ay mas mahalaga kaysa dati. 

Sa kanilang libreng oras, gustung-gusto ni Daniel na magpunta sa gym, naglalakbay, nasa labas ng bahay, naglalaro ng soccer at nakikisama sa mga kaibigan. Siya ay nakakatawa, palabas at mahabagin, at masigasig sa kalusugan, politika, matematika, hustisya at teknolohiya.