Coastside Youth Council

Ang Coastside Youth Council (CYC) ay nangunguna sa mga proyektong pagbabago sa komunidad para sa higit sa 4 na taon sa Half Moon Bay. Tumutok sila sa mga solusyon sa paggamit ng underage ng alak sa pamamagitan ng pagsusuri at pagtugon sa mga kapaligiran at mga mensahe na hinihikayat ang mga hindi malusog na pag-uugali.

Sa 2015, ang CYC ay nakatutok sa pagbabawas ng mga mensahe na ang mga kabataan ay pinasabog sa araw-araw. Dinaluhan ng CYC ang Half Moon Bay Art & Pumpkin Festival at binisita ang mga maginhawang tindahan ng 8 na malapit sa mga paaralan at mga puwang na nakatuon sa mga kabataan, na nagpapaanunsiyo kung paano in-advertise ang alak at kung paano nito tinuturuan ang mga kabataan. Nagsagawa rin sila ng isang photovoice project, gamit ang mga makapangyarihang larawan na nakolekta mula sa kanilang mga tahanan at kapitbahayan, upang ilarawan kung paano ang mga di-malusog na pag-uugali ay pinalakas at na-normal sa loob ng mga komunidad.

Ang CYC ay binubuo ng mga lider ng kabataan mula sa Half Moon Bay High School. Karamihan sa mga bakasyon mula sa mga komunidad na nagtatrabaho sa klase, mga pamilyang imigrante, at unang-henerasyon na mga pinagmulan ng kolehiyo. Ang mga ito ay nag-organisa ng mga oportunidad sa paglilingkod sa komunidad, nagtataguyod para sa mga ligtas at malusog na kapaligiran, at nagtatrabaho sa mga patakaran na nakikinabang sa kabataan. Ito ay bahagi ng Biyernes Night Live (FNL), isang pambuong-estadong organisasyon na nagpapahayag ng pang-aabuso na pag-abuso sa sangkap.

Basahin ang kanilang Paghahanap ng Mga Pagbabago sa Pag-alon ng 2015 Mga Natuklasan at Rekomendasyon (PDF)