Intern, Prevention at Early Intervention Program

  • Stipend / Gift Card
  • Paaralan sa Paaralan
  • Oras ng Serbisyo / Mga Boluntaryo
  • Authorship on Publications / Sulat sa Editor
  • Reimbursement sa Transportasyon
  • Grant / Scholarship

Ang Fresno Prevention and Early Intervention (PEI) Program Intern ay makikipagtulungan sa mga kawani ng Fresno PEI/ Friday Night Live (FNL), mga kasosyo sa komunidad, mga kaalyado ng nasa hustong gulang, at mga lider ng kabataan upang magsagawa ng mga kampanyang adbokasiya na pinamumunuan ng mga kabataan upang mapabuti ang kalusugan ng mga kabataan. mga taong naninirahan sa Lungsod ng Fresno. Kasama sa mga responsibilidad sa kampanya ng adbokasiya ang pagdalo sa mga pulong ng komite, pag-uugnay ng mga kaganapan sa komunidad, adbokasiya ng media, atbp. Ang taong ito ay susuportahan ng mga tauhan ng PEI/FNL, mga kaalyado ng nasa hustong gulang, at mga kapantay at makakatanggap ng pagsasanay sa adbokasiya na pinamumunuan ng mga kabataan pati na rin ang pagsasanay sa media.

MAGAMIT: Mag-email ng cover letter at resume gamit ang subject line na PEI Intern Application sa: [protektado ng email] at CC: [protektado ng email]

Mag-click dito para sa buong paglalarawan!!