Sonia Saltzman

Si Sonia ay lumaki sa Marin County, at kasalukuyang pumapasok sa College of Marin kung saan siya ay pangunahing sa agham pampulitika. Labis na madamdamin si Sonia tungkol sa adbokasiya, lalo na para sa mga hindi kinatawan na pangkat. Ang kanyang pagkahilig sa adbokasiya at hustisya sa lipunan ay nakaugat sa kanyang mga karanasan sa pagharap sa rasismo pati na rin ang iba pang mga hamon sa sosyo-ekonomiko sa Marin County.  

Bago sumali kay yli bilang isang kawani, nagsilbi si Sonia sa Komisyon ng Kabataan ng Marin County sa sub-komite ng Racial Equity. Sa loob ng komite na ito, gumawa at nagpatupad siya ng mga kurikulum sa mga relasyon sa lahi sa mga paaralan ng Marin County. Si Sonia ay nagsilbi rin bilang pangunahing embahador para sa Marin Teen Girl Conference, pinuno ng Youth Advisory Council, pangulo ng Tamalpais Model United Nations, katulong director para sa National High School Model United Nations Conference, at isang panelist para sa pagiging Adept. 

Sa kasalukuyan, ang Sonia ay nagsasaayos ng 2 mga programa na nakabatay sa paaralan sa San Jose Middle School, Sinaloa Middle School, at ang Virtual Learning Academy. Nagsisilbi din siya bilang isa sa mga kaalyado ng pang-adulto para sa mga komite ng Komisyon ng Kabataan ng Marin County, kasama ang lahat ng tauhan ng yli Marin. 

Sa labas ng trabaho at paaralan, gusto ni Sonia ang pakikinig ng musika, pagpunta sa mga konsyerto, at pagkuha ng litrato sa pelikula!