Maria navarro

Si Maria ay lumaki sa Richmond, CA ngunit ipinanganak sa Michoacán, México. Sa panahon ng kanyang pag-aaral sa high school, ipinakilala siya sa gawain sa pamayanan sa pamamagitan ng kanyang klase sa agrikultura sa lunsod. Sumali siya sa isang programa na nakabatay sa pamayanan sa edad na 14 at nagtrabaho kasama sila hanggang sa lumipat siya sa yli. Ang kanyang trabaho doon ay kung ano ang humantong sa kanya na maging madamdamin tungkol sa pag-unlad ng kabataan. Si Maria ay isang unang henerasyon na nagtapos sa kolehiyo mula sa UC Davis. Noong 2019, natanggap niya ang kanyang BA sa Chicano / isang pag-aaral. Sa parehong taon na iyon, siya ay naging unang mom sa kanyang anak na si Bella. 

Bago sumali kay yli, gumugol ng maraming oras si Maria sa pagtatrabaho sa mga kabataan sa mga hardin ng komunidad sa Richmond. Itinuro niya sa kabataan ng Richmond tungkol sa soberanya ng pagkain, napapanatiling mga kasanayan, pagbabago ng klima, kung paano maibalik ang kanilang relasyon sa lupa, at kung paano mapalago ang kanilang sariling pagkain. 

Dito sa yli, namumuno si Maria ng tatlong mga programa batay sa paaralan, ang isa ay matatagpuan sa San Marin at ang dalawa pa sa Marin Oaks High School. Nakikilahok din siya sa Marin County Youth Commision kasama ang kanyang mga katrabaho.