Panimula Sa Pamumuno ng Kabataan


Alamin ang tungkol sa kapangyarihan ng pamumuno at adbokasiya ng kabataan sa pamamagitan ng makasaysayan at lokal na mga kuwento. Tuklasin at alamin ang mga katangian at kakayahan ng isang lider, kabilang ang aktibong pakikinig, pagpapasya ng grupo at mga tip sa kung paano maging pinuno sa iyong komunidad at paaralan.