Mga Batayan ng Pag-unlad ng Kabataan


Sa masaya at interactive na pagsasanay na ito, matututunan ng mga kalahok ang balangkas ng positibong pag-unlad ng kabataan. Ang mga kalahok ay lalayo nang may malinaw na pag-unawa sa parehong pilosopiya at kasanayan ng positibong pag-unlad ng kabataan, kabilang ang mga pamantayan ng pagsasanay sa pag-unlad ng kabataan. Sa pamamagitan ng mga indibidwal na pagmumuni-muni, talakayan sa maliit na grupo at mga sitwasyon sa totoong mundo, ang mga kalahok ay makikibahagi at mabibigyang kapangyarihan na ilapat ang mga pinakamahusay na kasanayan sa pagpapaunlad ng kabataan sa kanilang sariling mga programa.